Provecta

FAQ

ZPŮSOBUJE PROVECTA® ZNEČIŠTĚNÍ POSTŘIKOVANÉHO POVRCHU?
Pracovní roztok přípravku PROVECTA® s vodou nezanechává skvrny a nešpiní postříkané povrchy. Produkty jeho degradace jsou neviditelné a nepředstavují hrozbu pro zdraví lidí a zvířat.
JAKÁ JE ÚČINNOST A ZPŮSOB ÚČINKU PŘÍPRAVKU PROVECTA® BEZ INSEKTICIDU?
Vodní roztok přípravku PROVECTA® vykazuje okamžitou a úplnou účinnost proti členovcům tím, že je znehybní a zastaví jejich schopnost výživy a reprodukce.
MÁ PROVECTA® VLIV NA VAJÍČKA HMYZU?
PROVECTA® funguje pouze na aktivní vývojové formy, tj. larvy, nymfy a dospělá stádia hmyzu. Doporučuje se opakovat ošetření postřikem poté, co se objeví dospívající vývojová stádia. V případě štěnice domácí by měl být další zásah proveden po uplynutí 3 až 4 týdnů.
JAK DLOUHÝ ČAS PO ZÁSAHU PŘÍPRAVKEM JE POZOROVATELNÝ JEHO SKUTEČNÝ ÚČINEK?
Vodní roztok PROVECTA® je účinný proti škůdcům zasaženým přímým zásahem přípravku – jedná se o kontaktní působení. Po vyschnutí nevykazuje reziduální účinky.
LZE PŘÍPRAVEK PROVECTA® POUŽÍVAT V PŘÍTOMNOSTI LIDÍ A ZVÍŘAT?
V souladu s výsledky provedených toxikologických testů lze přípravek použít v přítomnosti lidí a zvířat podle etikety.
JE DOPORUČENÉ V PŘÍPADĚ POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU V INTERIÉRU ODNÉST ROSTLINY?
Během ošetření mohou rostliny zůstat v interiéru. Vyhýbejte se použití přípravku přímo na ně s ohledem na možný fytotoxický účinek.
KTERÝMI ZAŘÍZENÍMI LZE PROVÁDĚT OŠETŘENÍ PŘÍPRAVKEM PROVECTA®?
Ošetření přípravkem PROVECTA® by mělo být prováděno pomocí standardních postřikovačů LV (low volume). Neměly by se používat rosiče ULV (ultra low volume). Doporučená velikost kapenky: 80-120 μm (ne menší než 50 μm).