Provecta

Co je Provecta

Provecta® je inovativní přípravek, založený na patentované technologii, s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace).

ALL IN WEB TECHNOLOGY
Moderní technologie likvidující hmyz prostřednictvím okamžité imobilizace.

 • Ideální pro použití proti škůdcům hromadícím se v těžko dostupných místech.
 • Působí účinně na aktivní vývojová stádia hmyzu
 • Po provedeném zásahu nezůstávají žádné toxické zbytky (rezidua)
Provecta

Technologie

ALL IN WEB je technologie vytváření trojrozměrné vzduch propustné sítě na ošetřené ploše, umožňující okamžitou a úplnou imobilizaci zasaženého škůdce.

Technologie ALL IN WEB byla navrženaa zoptimalizována s myslí o komunální likvidaci škůdců šetrné pro životní prostředí.
Vytvářející se struktura důkladně pokrývá hmyz v důsledku čehož dochází k jeho imobilizaci.Vpravo: retikulární – síťovitě uspořádaná, polymerní, vzduch propustná struktura sítě.

Technologie ALL IN WEB je bezpečná a ekologická alternativa ke standardním insekticidům – přípravkům určeným k hubení hmyzu. Na rozdíl od zmíněných standardních insekticidů – působících neurotoxickým mechanismem nebo způsobem, který narušuje fyziologické funkce škůdce– ALL IN WEB zajišťuje působení čistě fyzické, přirovnatelné k působením pavoučí sítě.

Technologie je určena pro použití v bytové a průmyslové oblasti nebo v citlivých oblastech jako jsou nemocnice. ALL IN WEB zajišťuje bezpečnost během aplikace.

Co likviduje?

Mravenci Formicidae

Brouci, např. potemník stájový, potemník moučný

Štěnice domácí

Mouchy, muchničky

Motýli, včetně škůdců potravinových produktů, např. zavíječ moučný, zavíječ paprikový

Švábi např. Blatella germanica

Komáři ve vnitřních prostorech

Komáří ve venkovních prostorech

Slunéčko východní

Výhody Provecta®

působí čistě fyzicky na larvy až dospělce

žádné riziko rezistence likvidovaných populací

funguje bez ohledu na odolnost hmyzu na insekticidy

zaručuje bezpečné použití

okamžitá účinnost (immobilization based knock – down effect)

široké spektrum účinnosti proti mnohým druhům hmyzu a pavoukovců

Doporučená místa použití
Použití
PROVECTA® ve směsi s vodou
 • Vytvořená struktura důkladně oplétá škůdce, čímž následuje jejích úplné znehybnění
 • Negeneruje rezistence u likvidovaných škůdců
 • Může být použita v přítomnosti potravinářských výrobků
 • Žádná ochranná lhůta

 

 • Neobsahuje toxické látky
 • Přípravek a jeho produkty degradace nezpůsobují znečištění životního prostředí
 • Po ošetření nezanechává na povrchu toxické usazeniny a nezanechává skvrny
 • Doporučena v bezpečnostních programech v zařízeních provozovaných v souladu s HACCP

 

 • Štěnice domácí
 • PAVOUKOVCI, LEZOUCÍ HMYZ (švábi, mravenci)
 • LÉTAJÍCÍ HMYZ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH (mouchy, komáři)
 • LÉTAJÍCÍ HMYZ VE VENKOVNÍCH PROSTORECH (komáři)
 • POTRAVINOVÍ ŠKŮDCI (Ephestia kuehniella, Plodia spp.)
Štěnice domácí
Štěnice domácí
Stężenie 2% - grafika

KONCENTRACE
2 % pro štěnici domácí

Přípravek je třeba používat ve všech místech výskytu hmyzu, především v místech shromažďovaní hmyzu (např. matrace, postelové rámy, čela postele, čalouněný nábytek).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat štěrbinám a prasklinám. Další zásah je třeba provést po 21 dnech, ale ne později než po 28 dnech od prvního zásahu, s ohledem na vývojový cyklus štěnice domácí, trvající cca 40 dnů.

V místech, kde teplota překračuje 30 °C, je potřeba zopakovat zásah po 14 dnech od první aplikace nebo ve chvíli zaregistrování opětovného vzrůstu populace.

Účinnost přípravku Provecta® v boji proti štěnici domácí (Cimex lectularius) Druh Jersey City odolná vůči pyretroidům. Objem aplikace - 1 ml.
Pavoukovci, lezoucí hmyz
Pavoukovci, lezoucí hmyz
Stężenie 1% - grafika

KONCENTRACE
1 % pro mravence

Stężenie 2% - grafika

KONCENTRACE
2 % pro šváby, jiný lezoucí hmyz nebo pavoukovce

Aplikujte přípravek přímo na hmyz pomocí univerzálního postřikovače (LV), doporučená velikost kapénky: 80-120 mikronů. Zásah by se měl opakovat v případě zjištění výskytu škůdců.

Létající hmyz ve vnitřních prostorech
Létající hmyz ve vnitřních prostorech
Stężenie 1% - grafika

KONCENTRACE
1 % pro komáry

Stężenie 2% - grafika

KONCENTRACE
2 % pro mouchy

Aplikujte přípravek přímo na hmyz pomocí univerzálního postřikovače (LV), doporučená velikost kapénky: 80-120 mikronů.

Doporučuje se provádět zásah večer, kdy se na stěnách hromadí většina létajícího hmyzu.
Zásah by se měl opakovat v případě zjištění výskytu škůdců.

Průměrná mortalita – úmrtnost (%) dospělců mouchy domácí (Musca domestica) po použití přípravku Provecta®.
Létající hmyz ve venkovních prostorech
Létající hmyz ve venkovních prostorech
Stężenie 0,15% - grafika

KONCENTRACE
0,15 % pro komáry

Přípravek by měl být používán v místech, kde se hromadí komáři (např. houštiny, křoví), pomocí univerzálního postřikovače (LV), doporučená velikost kapénky: 80-120 mikronů.

Neměla by být překročena koncentrace 0,15 % v případě použití na hmyz bytující na rostlinách, protože překročení koncentrace 0,15 % může způsobit poškození rostlin.

Potravinoví škůdci
Potravinoví škůdci
Stężenie 1% - grafika

KONCENTRACE
1% dla (ephestia kuehniella, plodia spp.).

Přípravek by měl být aplikován přímo na hmyz pomocí univerzálního spalovacího postřikovače (LV) – doporučená velikost kapénky: 50-60 mikronů.

Aplikujte lokálně jak na létající hmyz, tak na hmyz, který se shromažďuje na stěnách.

PROVECTA® ve směsi
s registrovaným insekticidem
 • Jako adjuvant působí synergicky ve spojení s insekticidem
 • Zajišťuje rovnoměrné rozložení insekticidu na nastříkané ploše
 • Zvyšuje penetraci insekticidů do úkrytů členovců

KONCENTRACE

0,1 % pro nízké zamoření – infestaci

Stężenie 0,1% - grafika

0,2% pro vysoké zamoření – infestaci

Stężenie 0,2% - grafika
Po přípravě pracovního roztoku – jíchy insekticidu, přidejte příslušné množství přípravku Provecta®. Před použitím protřepejte nebo dobře promíchejte. Takto připravenou směs je třeba při nanášení na povrchy náchylné k tvorbě skvrn používat obzvláště opatrně. Před provedením vlastního zásahu se doporučuje použít malé množství přípravku na málo viditelném místě s cílem posoudit.